< >

Wybrana realizacja: GŁOGÓWEK

Opis projektu:

Zakres: budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Opis inwestycji: elementy skateingowe wykonane w formie monolitycznych elementów żelbetowych z zastosowaniem technologii torkretowania. Płyta główna ukształtowana na trzech poziomach. Podstawowe elementy: Quarter 90st h=0,8m; London Gap h=0,7m + poręcz spadowa; Quarter zakręt h-1,20m x 2 szt.; Funbox h=0,5m + murek spadowy obustronny + Quarter – Banda; murek spadowy x 2; Bankramp h=0,8m i h=0,7m; Grindbox h=0,35m x 2 szt.; poręcz h=0,33m; poręcz łamana; Manual pad. Montaż elementów małej architektury – ławka x 2szt.; kosz na śmieci x 2szt.  

Lokalizacja: obiekt wykonany przy szkole nr 1 w Głogówku, ul. Jana Pawła II 1.

Wartość umowna inwestycji: 359.894,46 zł brutto