< >

Wybrana realizacja: OSIEDLE POD SZYNDZIELNIĄ

Opis projektu:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych
lokalizacja: Bielsko-Biała, ul. Małkowskiego/A. Krajowej
powierzchnia: 7.130 m²

Wartość inwestycji: 12.470.000,00 zł netto