< >

Wybrana realizacja: BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE - NOWE NIEBOCZOWY

Opis projektu:

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych: Zespół Z4 (stan deweloperski) - mieszkania dwupokojowe i trzypokojowe, Zespół Z5 - jedno mieszkanie dwupokoowe oraz jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, Zespół Z6 - 5 mieszkań jednopokojowych.
Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, Komponent A „Budowa przeciwpowodziowego Zbiornika Racibórz”, Podkomponent A2 „Pozyskanie prawa dysponowania gruntami pod planowaną inwestycję”, Kontrakt A2 – 4. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry współfinansowany jest przez: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)

lokalizacja: Nowe Nieboczowy Gmina Lubomia

wartość umowna: 1.362.994,38 zł brutto